Istorija Birotehne

1984. god. Osniva se servis „BIROELEKTRONIKA“ za obavljanje delatnosti iz oblasti precizne mehanike i to: popravka i održavanje merila mase (vaga), registar kasa, tegova-izrada i dorada rezervnih delova.

1990. god.osnovana je „ BIROTEHNA“ d.o.o. u ulici Karađorđevoj 21 u Smederevu. Osnovna delatnost je prozvodnja, uvoz-izvoz, servisiranje i prodaja elektronskih uređaja i aparata sa servisnom podrškom za sve svoje uređaje na teritoriji SR Srbije. Tehničko osoblje se sastoji od tri potpuno mobilne ekipe koje čine serviseri, elektrotehničari, precizni mehaničari i elektroničari sa dugogodišnjim iskustvom na poslovima servisiranja.

1991. god. „BIROTEHNA“ otvara izložbeno-prodajni salon u Beogradu u ulici Velikomoravska br.17 sa servisnom podrškom u garantnom i vangarantnom roku.

2011 „BIROTEHNA“ je akreditovana od strane ATS-a (akreditacionog tela Srbije) za vršenje usluga etaloniranja.

2011. god „BIROTEHNA“ otvara izložbeno-prodajni salon u Kragujevcu u ulici Ibarskih rudara 3 sa servisnom podrškom u garantnom i vangarantnom roku.