Etaloniranje

Birotehna d.o.o. u svom sastavu ima akreditovanu laboratoriju po standardu ISO 17025 za etaloniranje merila mase, od strane Akreditacionog Tela Srbije.

Etaloniranje vaga predstavlja skup postupaka kojima se, pod određenim uslovima, uspostavlja odnos između vrednosti veličina, sa njihovim mernim nesigurnostima, koje ostvaruju etaloni, i odgovarajućih pokazivanja vage, sa pridruženim mernim nesigurnostima, koje daje rezultat merenja.

Etaloniranje se radi opremom koja je takođe etalonirana u akreditovanim laboratorijama, čime se obezbeđuje sledivost do međunarodnih etaloma.

Etaloniranje vaga se vrši tamo gde vaga radi, nakon izvršenog etaloniranja izdaje se uverenje o etaloniranju.

Standardi kao što su HACCP, GMP, ISO 9001, EN 15189 i mnogi drugi uslovljavaju periodično (godišnje) etaloniranje mernih instrumenata i opreme.

Predupredite neusaglašenosti pre provere ovlašćenog ocenjivača i etalonirajte vašu opremu u predvidjenim vremenskim intervalima.

Kontaktirajte nas